Carsten Jensen

  1. Om Carsten Jensen
  2. Carsten Jensens forfatterskab

Om Carsten Jensen

dencarstenjensen – det er Carsten Jensens mailadresse, og den er velvalgt: Carsten Jensen er der mange af, men dencarstenjensen er the one and only:

Han er med god grund kendt og frygtet som en velfunderet, skarp og uforfærdet samfundsdebattør med skånselsløst blik for magthavernes, især politikernes begrænsninger og fejltagelser, og han er kendt og elsket som forfatter, dels af rejsebøger om sin færden på alle kontinenter med forkærlighed for alverdens brændpunkter, hvor hans iagttagelser indgår i et ubesværet samspil med hans analyseapparat, ofte med aldeles overrumplende resultater; dels af store episke romaner, der er affødt af lige dele frodig fantasi og sans og respekt for det konkrete, fascination af verdens mangfoldighed, dens rige muligheder og af den menneskelige natur med alle dens krinkelkroge, udlængsel, vovemod og fejhed, kærlighed og had.

Det er i den store episke tradition, Carsten Jensen føler sig hjemme og udfolder sit fortælletalent; han er en suveræn fortæller, det er hans overlegne greb om sproget og hans lyst og evne til at gå ind i den tradition, gøre brug af den og gå til dens yderste grænse og gerne udvide den, der har skaffet ham hans store læserskare, både her i landet og langt uden for Danmarks grænser.

- Forlægger Johannes Riis